Operatörlük için Gerekli Belgeler

Kayıt Esnasında

  • Nüfus Cüzdanı

Dönem Başlangıcına Kadar

  • Fotoğraf (3 Adet Vesikalık, Ayrıca 1 Adet Sağlık Raporu için gereklidir)
  • Öğrenim Belgesi
  • Sürücü Olabilir Sağlık Raporu

Sınavdan Önce

  • İş Makineleri Operatörlük Sınav Ücreti (Her yıl yenilenmektedir lütfen sorunuz.)

Ehliyete G Sınıfı İşletmek İstenirse

  • 1 Adet Biyometrik Fotoğraf