Kayıt için İstenen Belgeler

  • Nufüs Cüzcanı Fotokopisi
  • 2 Adet Fotoğraf (Biyometrik)
  • Öğrenim Belgesi (Diploma, Tasdikname & Öğrenci Olduğununa Dair Belge)
  • Sağlık Raporo ( Aile Hekiminden)
  • İkametgah Belgesi
  • Kan Grubu Belgesi